Neplodnost

Neplodnost je rostoucí problém ...

Neplodnost, v medicíně definovaná jako "neschopnost počít dítě během jednoho roku nechráněného pohlavního styku s normální frekvencí", se zdá být rostoucím problémem na celém světě. Protože nejsou k dispozici přesná čísla, z různých zdrojů, včetně Světové zdravotnické organizace (WHO), zaznívají varovné hlasy. V současnosti se odhaduje, že problémy s plodností prožívají asi 2 miliony párů ročně.

Průměrný počet neplodných manželských párů přesně není znám, ale podle údajů uváděných v literatuře je to 10-15%. Neplodnost je vážným problémem pro jedince, rodinu a zvláště v současnosti i pro celou společnost z hlediska růstu populace. Každá úspěšná terapie má vedle společenské hodnoty význam i pro štěstí jedince, harmonii rodiny.

Rozdělení neplodnosti
WHO dělí neplodnost do následujících kategorií:

primární neplodnost - úplná absence početí i přes pravidelný nechráněný pohlavní styk po dobu jednoho roku.

sekundární neplodnost - i přes pravidelný nechráněný pohlavní styk po dobu jednoho roku nedošlo k žádnému novému početí poté, co v minulosti k oplodnění došlo.
pravidelné spontánní potraty

neobjasněná neplodnost - absence početí způsobená faktory jako laktace, antikoncepce, snížená sexuální aktivita nebo z neznámých příčin.


Příčiny neplodnosti
Neplodnost a snížená plodnost mají různé fyzické příčiny:

U žen:
 • poškození nebo ucpání vejcovodů
 • chromozomální problémy
 • hormonální problémy
 • příliš hustý cervikální (poševní) sliz
 • imunologická rejekce spermatu (odvrhnutí)
 • problémy se uhnízdění oplodněného vajíčka
 • předčasná menopauza

Důvody neplodnosti žen se rozvětvují, a také zde hrají důležitou roli i záněty pohlavních orgánů. V minulosti způsobovaly sterilitu zejména TBC a gonorrhoea. Stále více poznatků ukazuje, že infekce způsobené bakteriemi Trichomonas vaginalis stěžují početí a ohrožují těhotenství. Léčbou zánětů způsobených těmito bakteriemi se často zamezí sterilitě. V současnosti je přibližně 40% žen ve věku schopných početí je infikováno Trichomonasem. Trichomonas naruší biologickou rovnováhu pochvy, a také způsobuje chronické urogenitální záněty. Tyto lze úspěšně léčit vakcínou Lactobacillus.

Trichomonas vaginalis se šíří sexuální cestou, na koupališti, nebo i ve společné sprše. Trichomonas způsobuje zásaditost prostředí v pochvě, které je příznivé pro jejich rozmnožení. Takto vznikají bakteriální záněty pochvy. Bakterie Trichomonas jsou schopny dostat se do dělohy pomocí svých pohybových ústrojí, dále přes vejcovody do vaječníků, dokonce jsou schopny proniknout až do břišní dutiny.

Pomocí očkování se proces infekce zastaví, klesne pH, sníží se výtoky.

Příčiny neplodnosti u mužů:
 • pokles kvality spermií (příliš málo spermií, nízká pohyblivost spermií, neúspěšná penetrace)
 • chromozomální problémy
 • autoimunita k vlastním spermiím
 • ucpání semenného kanálku způsobené infekcí, blokáda výtoku spermatu způsobená infekcí
 • koitální problém (impotence, selhání ejakulace)

Je však obtížné zjistit, proč se problém neplodnosti zhoršuje. Obecně se uvádí několik důvodů:
ne všichni odborníci se domnívají, že se problém lidské neplodnosti a snížené plodnosti opravdu zhoršuje. Někteří se domnívají, že se nezvyšuje výskyt neplodnosti, ale spíše počet párů, které si vyžádají léčbu neplodnosti.
Další odborníci však tvrdí, že hlavní příčina neplodnosti spočívá v tom, že se ženy moderní společnosti vědomě rozhodnou mít děti v pozdějším věku. Antikoncepce dává ženám možnost odložit těhotenství. Vědecky bylo prokázáno, že počet možností oplodnění za měsíc se se zvyšujícím věkem ženy snižuje, v 35-ti letech je tato šance zhruba poloviční než u 30 - leté nebo mladší ženy. V 38-ti letech je tato šance až čtvrtinová.
Třetí skupina tvrdí, že pokles neplodnosti skutečně existuje a vedle genetických nebo vrozených faktorů jsou nejčastější faktory ekologické. Hlavní dva závažné dopady znečištění životního prostředí na lidské zdraví jsou rakovina a snížená kvalita spermatu. Kvalitu spermií také negativně ovlivňují tyto faktory: stres, konzumace alkoholu, kávy, cigaretový kouř, drogy a léky, elektromagnetická pole, radioaktivita, ale i těsné spodní prádlo, protože teplota mužských pohlavních orgánů může dosáhnout příliš vysoké hodnoty.

Je bezdětnost chorobou?
Na základě definice WHO a pádnosti argumentu, že absence zdraví znamená nemoc, může se bezdětnost považovat za nemoc. V některých kulturách hlavně v zemích třetího světa jsou děti zárukou pro stáří a například v Japonsku ještě i dnes v 21. století hrozí neplodné ženě vyhoštění ze společnosti.

Příbuzenstvo je hluboce zakořeněná kulturní hodnota a v západním světě je ideál rodiny (s dětmi) považován za základní kámen společnosti.