Inkontinence

Mírná a přechodná porucha v zadržování moči není příčinou k obavám. Každému z nás se může stát, že nemůže vůlí ovlivnit nucení k močení při velkém smíchu, při silném kašli, při kýchnutí, při zvedání těžkých předmětů, při sportu a podobně. Když se však zmíněné obtíže opakují, je třeba se jimi zabývat. V tomto případě by pacient neměl váhat, měl by se s důvěrou obrátit na svého lékaře. Mimovolný únik moči je problém zdravotní i hygienický. V izolaci se jen prohlubuje a komplikuje.

Příznaky
Inkontinencí moči označujeme ztrátu schopnosti vědomě udržet moč, a tak určovat okamžik vyprázdnění. Jde tedy o nechtěný mimovolný únik moči. Obecně lze říci, že tento jev je rozšířený víc, než si mnozí uvědomují. Odhaduje se, že v České republice je inkontinencí postižených 5-10% obyvatelstva. Lidé s inkontinencí prožívají tento jev jako něco, za co se třeba stydět, za něco, o čem se těžko mluví, kvůli čemuž se vzdávají aktivního života. Své problémy řeší omezeným příjmem tekutin, čímž si škodí. Prohlubují se také již existující problémy s udržováním moči. Zatajování těchto obtíží může vést k nesprávným hygienickým návykům s následnými problémy jako podráždění pokožky, infekce a jiné komplikace.

Inkontinence se může vyskytnout ve všech věkových kategoriích, s rostoucím věkem stoupá pravděpodobnost jejího výskytu. Inkontinence nemusí zhoršovat kvalitu života.

Diagnostika
Po zjištění potíží s únikem moči je třeba vyhledat svého praktického lékaře. Důležité je zjistit příčiny inkontinence, protože tato je příznak a nikoliv nemoc. Aby mohla být doporučena správná léčba, praktický lékař doporučuje pacienta na odborné vyšetření u urologa, neurologa, případně u jiných odborných lékařů.

Příčiny
Dolní močové cesty (močový měchýř a močovod) vykonávají dvě protichůdné činnosti: na jedné straně skladování moči a na druhé straně její vyprazdňování. Oba tyto děje jsou navzájem ovlivňovány reflexními mechanismy. Činnost dolních močových cest je řízena centrálním nervovým systémem, cestou somatických a vegetativních nervů. Aktivní roli ve funkčnosti močových cest má i svalový tonus těchto orgánů. Porucha součinnosti funkcí na kterékoliv úrovni (morfologie, fyziologie, biochemie, hydrodynamika ...) má za následek, že příčiny inkontinence jsou různorodé. Vzpomeňme jen nejčastější. Změněna funkce svalstva svěračů močového měchýře a močovodu, svalstva močového měchýře, svalstva dělohy, pánevního dna, změny prostaty ...

Změny nastávají nejednou po zánětlivých onemocněních, po porodu, operacích, v menopauze, po úrazech ale i při ochabnutí svalů v důsledku sedavého zaměstnání. V pozadí inkontinence mohou stát i emocionální a psychické problémy (deprese), případně užívání některých léků (diuretika).

Nejčastější druhy inkontinence:

Stresová inkontinence
- dochází k ní například při kašli, smíchu, pohybu. Bývají jí postiženy převážně ženy. Častou příčinou je ochabnutí pánevních svalů a hormonální změny v organismu.

Urgentní inkontinence - tlak na vyprázdnění močového měchýře je tak silný a probíhá v tak krátkém časovém okamžiku, že postižený nestihne toaletu.

Inkontinence smíšená - vykazuje jak příznaky stresové, tak urgentní inkontinence. Vyskytuje se téměř u 35 - 45% všech osob postižených inkontinencí.

Inkontinence z přetékání - močový měchýř je plný a dochází k nepravidelnému úniku moči, aniž se zcela vyprázdnil. Postižení bývají především muži.

Léčba
Vždy se váže k příčinám vzniku. Samovolný únik moči lze účinně zmírnit, případně vyléčit. Způsob léčby určuje lékař po stanovení diagnózy. Léčba bývá kombinací následujících postupů:
  • medikamentózní léčba
  • pravidelné, účinné cvičení zaměřené na posílení pánevního dna
  • používání speciálních zdravotnických pomůcek pro inkontinenci a hygienu
  • operační zásah

Pomůcky
Inkontinence je problém společenský a hygienický. V ČR je dostupný široký sortiment kvalitních pomůcek speciálně vyvinutých pro pacienty s inkontinencí.

Absorpční pomůcky na inkontinenci jsou diskrétní, bezpečné, účinně pohlcují zápach. Mají speciální absorpční vrstvu, která zabraňuje zpětnému prosakování, povrch zůstává suchý a pokožka se nedráždí. Zdravotní pomůcky jsou k dispozici v lékárnách a ve výdejnách zdravotnických potřeb. Je možno si je koupit, nebo dostat na poukaz předepsaný lékařem. Tento doklad musí obsahovat všechny náležitosti pro předepisování zdravotnických prostředků. Tehdy jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. Indikací na předpis příslušné pomůcky je inkontinence rozdělena do dvou stupňů:
  • 1. stupeň - částečná inkontinence
  • 2. stupeň - úplná inkontinence

Po odborném vyšetření pomůcky předepisuje praktický lékař pro dospělé na doporučení odborných lékařů (urolog, neurolog, geriatr, gynekolog, pediatr).

Jsme obklopeni harmonií a disharmonií světa, harmonií a disharmonií v nás. Jsme tady proto, abychom si pomohli navzájem.