Hypertenze - vysoký krevní tlak

Máte hypertenzi?
Krevní tlak umožňuje a udržuje proudění krve v krevním řečišti a určuje směr proudění krve. Je výsledkem protichůdného vlivu činnosti srdce a odporu, který cévy kladou průtoku krve. Má tedy dvě hodnoty. tzv.. systolický tlak je vyšší a je odrazem tlaku, který vznikne při kontrakci (stahu) srdečního svalu, kterým se pumpuje krev do těla. Diastolický tlak je nižší a vzniká v cévách, kdy ochabne levá komora srdce. Podle definice Světové zdravotnické organizace se arteriální hypertenze definuje jako dlouhotrvající zvýšení krevního tlaku v tepnách (arteriích) krevního oběhu nad stanovené hodnoty.

Co to je?
Arteriální hypertenze je odborný termín pro vysoký krevní tlak. Krevní tlak je tlak, kterým srdce pumpuje krev do celého těla. Vyjádřený je dvěma hodnotami: vyšší je tzv. systolický tlak a nižší diastolický tlak. Za vysoký krevní tlak u dospělého člověka považujeme systolický tlak vyšší než 140 a diastolický vyšší než 90 mmHg, přičemž měření musí být opakované a musí probíhat v klidu. Dodnes považujeme rtuťové tlakoměry za přesnější než digitální. Vysoký krevní tlak je chronické onemocnění, to znamená, že se nedá úplně vyléčit a pacient musí dodržovat životosprávu i předepsanou léčbu doživotně.

Co zapříčiňuje toto onemocnění?
Přímá příčina u 90% není známa, jen zřídka je příčinou jiná nemoc. Postihnutý je každý 4. človek v průmyslově rozvinutých zemích. Známe však rizikové faktory, z nichž některé můžeme radikálně ovlivnit.

Ovlivnitelné faktory:
 • obezita
 • kouření
 • alkohol-nadměrná konzumace
 • sedavý způsob života-nedostatek pohybu
 • špatná životospráva

Neovlivnitelné faktory:
 • pohlaví-muži mají vyšší riziko než ženy
 • ženy nad 60 let
 • výskyt vysokého tlaku v rodině

Jaké jsou příznaky?
Pokud je krevní tlak velmi vysoký, může způsobit poruchy vidění, bolesti hlavy a nevolnost. Nejčastěji však nezpůsobuje žádné subjektivní potíže, proto se mnoho pacientů ptá, proč je nutná léčba.

Proč se tedy léčit, pokud nemáte potíže?
Vysoký tlak způsobuje kornatění cév, ztrácejí pružnost a ucpávají se jako vodovodní potrubí a může dojít až k úplnému ucpání některé z nich, čímž se zamezí přívod kyslíku do tkáně. Ucpání srdeční cévy vede k srdečnímu infarktu a ucpání mozkové cévy k cévní mozkové příhodě (mozková mrtvice). Neléčený vysoký tlak výrazně poškozuje i cévy v ledvinách-může způsobit jejich selhání.

Jak se vysoký tlak léčí?
Prvním krokem je změna životosprávy-změna jídelníčku, pravidelný pohyb, redukce nadváhy, odvyknutí si od kouření a vyhýbání se stresu. U mnohých pacientů, kteří tyto předpisy dodrží není nutná jiná léčba.

Dodržujte tyto zásady:
 • Snižte nadbytečnou hmotnost (již pokles hmotnosti o 5 kg vede ke snížení tlaku)
 • Zdravě se stravujte: snižte příjem potravin s vysokým obsahem tuků, omezuje příjem soli, zařaďte do jídelníčku syrovou zeleninu a ovoce
 • Přestaňte kouřit
 • Pravidelně cvičte (alespoň 3x týdně 30 minut v mírném tempu)
 • Omezte pití alkoholu
 • Naučte se zvládat stres (jóga, relaxační techniky)

O tom, zda váš stav vyžaduje farmakologickou léčbu rozhodne Váš lékař také na základě přidružených onemocnění jako je např. cukrovka, kdy jsou kritéria pro požadovaný krevní tlak ještě přísnější. Dnes je na trhu celé spektrum léků na snížení vysokého tlaku. Jejich užívání je dlouhodobé, nesmíte je vynechat ani když si naměříte "normální" hodnoty krevního tlaku. Nezapomeňte, že vysoký krevní tlak nelze vyléčit, ale lze úspěšně regulovat, abychom předešli zmíněným komplikacím.