Úpal a přehřátí organismu

Nadměrné slunění skrývá i další skryté nebezpečí - úpal. Můžeme mu předejít, pokud se budeme držet zásad správného pobytu na slunci. Kromě úpalu se může přidružit i přehřátí organismu. Tomu nemusí předcházet jen dlouhodobý pobyt na silném slunci. Vzniká i když se v organismu nahromadí velké množství tepla a naše přirozené klimatické zařízení - potní žlázy vypovědí službu a prostřednictvím potu nedokáže organismus předávat okolí dostatek tepla. V takovém případě se tělesná teplota neúměrně zvyšuje a přímo či nepřímo může způsobit škody v buňkách i orgánech.

Rizikové faktory, zvyšující výskyt přehřátí organismu jsou kromě vysoké teploty také vysoké množství vodní páry v ovzduší a velké plochy sálající teplo (silnice, budovy). Zvláštní rizika, které zvyšují ohrožení přehřátí organismu, jsou vyšší věk, srdečně-cévní choroby, teplota, velká fyzická zátěž, užívání některých léků (antidepresiva, antihistaminika, spasmolytika) nebo poruchy činnosti potních žláz.

Nepřehlédněte typické příznaky
Přehřátí se neprojeví okamžitě. Předcházejí mu varovné příznaky. Pacient pociťuje úzkost, nebo se stává apatický. Kůže nabývá šedý nádech, a je pokryta studeným potem. Pacient se cítí slabý a omámený. Také nauzea, závratě, bolesti hlavy, rozmazané vidění mohou být předzvěstí přehřátí organismu.

Jak postupovat?
Pacienta okamžitě přemístíme na chladnější, stinné místo a tam jej uložme tak, aby hlava byla trochu vyvýšená. Uvolněte mu oděv, těsné kusy oděvu vysvlečme. Pokud je pacient při vědomí, Nahraďme mu ztráty tekutin hojným podáváním nápojů. Nejvhodnější je čistá voda nebo ředěný čaj. Nikdy nepodávejme alkohol nebo kávu v takovémto případě! Pokud je pacient v bezvědomí, nesnažme se za každou cenu vpravit do něj tekutinu, mohlo by se stát, že se dostane do dýchacích cest.

V závažných případech je nutné pacienta chladit. Čím dříve na něj přijde řada, tím méně komplikací můžeme očekávat. Chladit je vhodné vlažnou sprchou (20-25°C). Můžeme přikládat na končetiny i chladivé obklady. Většina pacientů se takto rychle zotaví. Přesto úpal nesmíme brát na lehkou váhu. Silné sluneční záření, které dopadá na nekrytou hlavu, může dokonce vyvolat zánět mozkových blan. Příčinou je vysoká dávka UV záření. Pokud si pacient stěžuje na závratě, bolesti hlavy a má teplotu, může být akutně ohrožen. Náhlý vzestup teploty po předchozím delším pobytu na slunci dává tušit, že jde o úpal.

První pomoc při úpalu je shodná s postupem při přehřátí. Pokud máme možnost, položme pacientovi na hlavu termofor s ledem, nebo jen sáček naplněný studenou tekutinou. V každém případě by měl nemocného vyšetřit lékař. Úpalu můžeme snadno předcházet-stačí si krýt hlavu při intenzivním slunečním záření.

Možné komplikace
V důsledku silného pocení, organismus ztrácí důležité soli a minerály, které je potřeba bezpodmínečně nahrazovat. Když se tak nestane, mohou se vyskytnout silné svalové křeče, doprovázené prudkou bolestí. Křeče se vyskytují nejčastěji v rukou a nohou, tedy svalech, které zatěžujeme nejčastěji. V době, kdy ještě pracovali parní lokomotivy, trpěli těmito příznaky topiči. Aby jim předešli, museli pít při práci slanou vodu, aby si neustále doplňovaly ztráty soli.

V našich zeměpisných podmínkách nám tento stav nehrozí a vyskytne se velmi vzácně. Pokud však cestujeme do tropických oblastí, je potřeba si toto hrozící nebezpečí včas uvědomit.