Popáleniny

Popáleniny patří k nejčastějším úrazům v domácnosti a teď v letním období přibudou i popáleniny z nadměrného slunění. Každý z nás by proto měl vědět, jak se v takovém případě zachovat.

U popálenin rozeznáváme tři stupně:

1. Při popáleninách prvního stupně se objevuje bolestivé zarudnutí pokožky. Zasažena je jen vrchní vrstva - epidermis. Po několika dnech se popálenina vyhojí. Postižená kůže se může časem sama oloupat. Příkladem je i lehká solární dermatitida.

2. Při spálenině druhého stupně není pokožka jen zarudlá a oteklá, ale vznikají i puchýře. Když prasknou, vylučují tkáňový mok. Popáleniny druhého stupně zasahují hlouběji uložené vrstvy pokožky. Ta se však, pokud nenastoupí infekce, zahojí po několika dnech a zpravidla nezůstávají jizvy. Vznikají pouze v případech, kdy je zasažena větší plocha kůže.

3. Při popáleninách třetího stupně dochází k přiškvaření až zuhelnatění kůže. Jsou poškozené všechny její vrstvy. Pokud je popálenina velmi hluboká, dochází k obnažení svalů a kostí. Při velkoplošných popáleninách druhého a třetího stupně ztrácí tělo velké množství tkáňové tekutiny a tím i důležité bílkoviny a soli. Ztráta tekutiny může vést i k šoku. Nejvíce hrozí u otevřených ran nebezpečí infekce.

Rozsah popálení se většinou projeví později, po 24 až 36 hodinách. Popálenina s velkoplošným zarudnutím, které zasahuje velké části pokožky, nebo dokonce i více částí těla, se projeví tvorbou puchýřů, nebo se projeví poškození tkáně.

Jaké mohou být příčiny popálenin?
K většině zranění tohoto druhu dochází v domácnosti nebo ve volném čase. Popáleniny nebo opařeniny mohou být způsobeny zejména:
 • Ultrafialovou složkou slunečního světla (UV-B)
 • Horkým vzduchem (oheň)
 • Horkými kapalinami (např. při vaření)

Za prvé odstraňte z postiženého místa oděv. Nedělejte to však tehdy, když šatstvo na tělo pevně přiléhá.

K spálenině může dojít i při zasažení elektrickým proudem. Bývá sice postižena jen velmi malá část kůže, přesto bychom měli vyhledat lékaře, protože při zásahu elektrickým proudem může být zasažen i srdeční sval.

Co můžeme udělat sami?
 • Prvním a nejdůležitějším opatřením je popálené místo chladit proudem tekuté studené vody, a to minimálně čtvrt hodiny, aby byly ochlazeny i hlubší vrstvy kůže. Tímto způsobem omezíme rozsah popáleniny v tkáni.
 • Při velkoplošných popáleninách na rukách nebo nohách je nejlépe celé je ponořit do studené vody a to na tak dlouho, dokud neustoupí bolest.
 • Při popáleninách na rukou si sundejte ozdoby a hodinky dříve, než poraněná ruka oteče. Po zchlazení a zklidnění přiložte na popálené místo čistou a suchou gázu. Nikdy nepoužívejte vatu ani jiné materiály, které se třepí.
 • Po ochlazení můžete postižené místo volně ovázat sterilní šátkem, který nemá chloupky, sterilním obvazem z lékárny, nebo speciálními obinadly na popáleniny. Pokud je nemáte k dispozici, můžete použít i čerstvě vyžehlený kus látky, např.. kapesník.
 • Hořící oděv uhaste buď vodou, nebo tak, že postiženého zabalíte do deky a oheň tak udusíte.
Co nesmíme v žádném případě udělat?
 • V žádném případě neošetřujme ránu moukou, máslem, olejem nebo pudrem. Popálenina se tak znečistí a teplo se zadržuje. Navíc se rána může i zapálit.
 • Neotvírejme puchýře, hrozí nebezpečí infekce.
 • Popáleniny na tváři nesmějí být zakrývány.
 • Textilie, která se přilepila na ránu, nesmí být hned odstraňována. Nechme to na lékaře.

Kdy bychom měli vyhledat lékaře?
 • V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na lékaře, i když jde jen o puchýře. To platí především u dětí.
 • Pokud došlo k většímu popálení druhého stupně, zavolejte záchrannou službu. (Jde např.. o situaci, kdy jste si celou ruku popálili tak silně, že kůže je intenzivně červená a objevuje se množství puchýřů.)
 • Pokud je popálených více než 15 procent povrchu těla, hrozí nebezpečí ohrožení života. Například noha představuje 18 procent povrchu těla.
Jak ošetřovat?
Popálená místa se nechají odkrytá, aby se podpořil proces hojení nebo se pokud je to nutné, sterilně zakryjí. U popálenin 1. stupně se doporučují hojivé masti na popáleniny, chladivé gely s účinnými látkami na místní znecitlivění, nebo dezinfekční přípravky. Masti podporující hojení popálenin obsahují aktivní látku dexpanthenol.
Při popáleninách 2. stupně se rána dezinfikuje jódem, buď v roztoku nebo pomocí tamponu. Pak se pokryje sterilními obvazy. V případě potřeby podáme prostředky tlumící bolest. Pokud se rána infikuje, ošetřující lékař naordinuje příslušné antibiotikum.
Při velkoplošných popáleninách 2. a 3. stupně je někdy nutná i transplantace kůže.

Než přijde lékař
 • Položme zraněného na deku a opatrně jej přikryjme.
 • Pravidelně kontrolujme tep a dýchání.
 • Pokud dojde u zraněného k šoku, musíme mu podložit nohy. Šok poznáme podle následujících příznaků. Tep se zrychluje a slábne, začíná být těžko hmatatelný Zraněný zbledne, je mu zima, čelo má zalité studeným potem a případně je i neklidný.
 • Při popáleninách obličeje může často dojít i k vdechnutí plamenů, horkého vzduchu, par nebo plynů. V tomto případě může nastat dušnost-zhoršené dýchání v důsledku poškození dýchacích cest nebo jejich otoku. Pokud dojde k dušnosti, nesmíme pacienta ukládat do protišokové polohy, tedy nesmíme mu zvedat nohy. Raději ho nechme sedět tak, aby se mu snáze dýchalo.